საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2118-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2022
Registration code 090000000.05.001.020724
2118-IXმს-Xმპ
29/11/2022
Website, 16/12/2022
090000000.05.001.020724
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found