საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1854-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/09/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/09/2022
Registration code 090000000.05.001.020625
1854-IXმს-Xმპ
23/09/2022
Website, 28/09/2022
090000000.05.001.020625
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found