„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1798-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/09/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/09/2022
Registration code 300310000.05.001.020616
1798-IXმს-Xმპ
09/09/2022
Website, 23/09/2022
300310000.05.001.020616
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found