საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1720-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/09/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/09/2022
Registration code 010250000.04.001.018031
1720-IXმს-Xმპ
06/09/2022
Website, 16/09/2022
010250000.04.001.018031
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found