თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის მე-6 ნაწილის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობის თაობაზე

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის მე-6 ნაწილის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობის თაობაზე
Document number 3/5/1341, 1660
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 24/06/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 28/06/2022
Registration code 000000000.00.000.016712
3/5/1341, 1660
24/06/2022
Website, 28/06/2022
000000000.00.000.016712
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის მე-6 ნაწილის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობის თაობაზე
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found