საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1651-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/06/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/06/2022
Registration code 040000000.05.001.020580
1651-VIIIმს-Xმპ
09/06/2022
Website, 23/06/2022
040000000.05.001.020580
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found