საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1611-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/05/2022
Registration code 010250000.04.001.018029
1611-VIIIმს-Xმპ
25/05/2022
Website, 27/05/2022
010250000.04.001.018029
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found