„ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/2/876
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 20/05/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 24/05/2022
Registration code 000000000.00.000.016696
1/2/876
20/05/2022
Website, 24/05/2022
000000000.00.000.016696
„ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found