საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1575-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/05/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/06/2022
Registration code 090000000.05.001.020567
1575-VIIIმს-Xმპ
24/05/2022
Website, 06/06/2022
090000000.05.001.020567
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found