„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1573-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/05/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/06/2022
Registration code 010320000.05.001.020575
1573-VIIIმს-Xმპ
24/05/2022
Website, 06/06/2022
010320000.05.001.020575
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found