ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/2/1506
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 13/04/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 15/04/2022
Registration code 000000000.00.000.016685
2/2/1506
13/04/2022
Website, 15/04/2022
000000000.00.000.016685
ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found