საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1456-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/03/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/04/2022
Activating Date 01/06/2022
Registration code 040000000.05.001.020541
1456-VIIIმს-Xმპ
29/03/2022
Website, 06/04/2022
040000000.05.001.020541
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found