საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1397-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/02/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/02/2022
Registration code 010190020.04.001.018024
1397-VIIIმს-Xმპ
17/02/2022
Website, 18/02/2022
010190020.04.001.018024
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found