პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Document number 646
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 31/12/2021
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2021
Activating Date 30/12/2021
Registration code 010240010.10.003.023202
Consolidated publications
646
31/12/2021
Website, 31/12/2021
010240010.10.003.023202
პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (31/12/2021 - 12/06/2023)

Consolidated version not found