პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Document number 646
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 31/12/2021
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2021
Activating Date 30/12/2021
Registration code 010240010.10.003.023202
646
31/12/2021
Website, 31/12/2021
010240010.10.003.023202
პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found