საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1348-VIIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/12/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/01/2022
Registration code 010190020.04.001.018018
1348-VIIრს-Xმპ
30/12/2021
Website, 06/01/2022
010190020.04.001.018018
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found