ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/6/1320
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 28/12/2021
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 30/12/2021
Registration code 000000000.00.000.016653
1/6/1320
28/12/2021
Website, 30/12/2021
000000000.00.000.016653
ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found