„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1341-VIIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/12/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/01/2022
Activating Date 01/03/2022
Registration code 010290000.04.001.018021
1341-VIIრს-Xმპ
30/12/2021
Website, 13/01/2022
010290000.04.001.018021
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found