„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1343-VIIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/12/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/01/2022
Registration code 010320050.05.001.020488
1343-VIIრს-Xმპ
30/12/2021
Website, 06/01/2022
010320050.05.001.020488
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.