საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1378-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/02/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/02/2022
Registration code 010250000.04.001.018025
1378-VIIIმს-Xმპ
15/02/2022
Website, 23/02/2022
010250000.04.001.018025
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found