საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1384-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/02/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/02/2022
Registration code 200000000.05.001.020522
1384-VIIIმს-Xმპ
16/02/2022
Website, 23/02/2022
200000000.05.001.020522
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found