საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1205-VIIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2021
Registration code 200000000.05.001.020463
1205-VIIრს-Xმპ
22/12/2021
Website, 28/12/2021
200000000.05.001.020463
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found