საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1163-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/12/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2021
Registration code 010250000.04.001.018017
1163-VIმს-Xმპ
17/12/2021
Website, 24/12/2021
010250000.04.001.018017
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found