საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1153-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2021
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2021
Registration code 010190030.06.001.016079
1153-VIმს-Xმპ
16/12/2021
Website, 16/12/2021
010190030.06.001.016079
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found