„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1139-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2021
Registration code 010320000.05.001.020437
1139-VIმს-Xმპ
15/12/2021
Website, 24/12/2021
010320000.05.001.020437
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found