საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1105-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2021
Registration code 090000000.05.001.020447
1105-VIმს-Xმპ
15/12/2021
Website, 24/12/2021
090000000.05.001.020447
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found