საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1082-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/12/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 17/12/2021
Registration code 200000000.05.001.020427
1082-VIმს-Xმპ
14/12/2021
Website, 17/12/2021
200000000.05.001.020427
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found