საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1031-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/11/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/11/2021
Registration code 010250000.04.001.018015
1031-VIმს-Xმპ
19/11/2021
Website, 22/11/2021
010250000.04.001.018015
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found