საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 970-VIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/11/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/11/2021
Registration code 200000000.05.001.020401
970-VIმს-Xმპ
02/11/2021
Website, 05/11/2021
200000000.05.001.020401
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found