საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 887-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/08/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/08/2021
Registration code 040000000.05.001.020365
887-Vრს-Xმპ
02/08/2021
Website, 04/08/2021
040000000.05.001.020365
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found