საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 879-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/08/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/08/2021
Activating Date 01/01/2022
Registration code 020000000.05.001.020369
879-Vრს-Xმპ
02/08/2021
Website, 04/08/2021
020000000.05.001.020369
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found