საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 899-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/08/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/08/2021
Activating Date 01/01/2022
Registration code 270000000.04.001.018012
Consolidated publications
899-Vრს-Xმპ
02/08/2021
Website, 04/08/2021
270000000.04.001.018012
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (04/08/2021 - 01/12/2021)

Consolidated version not found