საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 809-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/07/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/07/2021
Registration code 200000000.05.001.020360
809-Vრს-Xმპ
22/07/2021
Website, 26/07/2021
200000000.05.001.020360
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found