კობა თოდუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კობა თოდუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/2/1428
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 15/07/2021
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 19/07/2021
Registration code 000000000.00.000.016633
2/2/1428
15/07/2021
Website, 19/07/2021
000000000.00.000.016633
კობა თოდუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found