„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 359
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 15/07/2021
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/07/2021
Activating Date 19/07/2021
Expiration Date 04/07/2023
Registration code 470230000.10.003.022914
Consolidated publications
359
15/07/2021
Website, 15/07/2021
470230000.10.003.022914
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Government of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found