საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 728-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/07/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/07/2021
Activating Date 28/07/2021
Registration code 010250000.04.001.018009
728-Vრს-Xმპ
12/07/2021
Website, 14/07/2021
010250000.04.001.018009
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found