საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/3/1441
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 05/07/2021
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 08/07/2021
Registration code 000000000.00.000.016630
1/3/1441
05/07/2021
Website, 08/07/2021
000000000.00.000.016630
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.