საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 703-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2021
Registration code 010190020.04.001.018007
703-Vრს-Xმპ
28/06/2021
Website, 29/06/2021
010190020.04.001.018007
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found