საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 707-Vრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2021
Registration code 090000000.05.001.020349
707-Vრს-Xმპ
28/06/2021
Website, 29/06/2021
090000000.05.001.020349
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found