საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 692-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/06/2021
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/06/2021
Registration code 010190030.06.001.016076
692-IVმს-Xმპ
25/06/2021
Website, 25/06/2021
010190030.06.001.016076
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found