საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 672-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2021
Activating Date 01/02/2022
Registration code 010190020.04.001.018003
672-IVმს-Xმპ
22/06/2021
Website, 24/06/2021
010190020.04.001.018003
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found