„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 671-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2021
Registration code 010290000.04.001.018005
Consolidated publications
671-IVმს-Xმპ
22/06/2021
Website, 24/06/2021
010290000.04.001.018005
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (24/06/2021 - 26/07/2021)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.