„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 671-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2021
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2021
Registration code 010290000.04.001.018005
Consolidated publications
671-IVმს-Xმპ
22/06/2021
Website, 24/06/2021
010290000.04.001.018005
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found