„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 527-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/05/2021
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/05/2021
Registration code 010190030.06.001.016073
527-IVმს-Xმპ
28/05/2021
Website, 28/05/2021
010190030.06.001.016073
„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found