„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 170
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 14/04/2021
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/04/2021
Activating Date 14/04/2021
Expiration Date 04/07/2023
Registration code 470230000.10.003.022725
170
14/04/2021
Website, 14/04/2021
470230000.10.003.022725
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found