საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 419-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/03/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/04/2021
Activating Date 01/06/2021
Registration code 020000000.05.001.020309
419-IVმს-Xმპ
30/03/2021
Website, 13/04/2021
020000000.05.001.020309
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found