საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 342-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/03/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/03/2021
Registration code 200000000.05.001.020248
342-IVმს-Xმპ
16/03/2021
Website, 18/03/2021
200000000.05.001.020248
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found