პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 371-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/03/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/03/2021
Registration code 100030010.05.001.020252
371-IVმს-Xმპ
16/03/2021
Website, 18/03/2021
100030010.05.001.020252
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.