„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 349-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/03/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/03/2021
Registration code 430060000.05.001.020269
349-IVმს-Xმპ
16/03/2021
Website, 18/03/2021
430060000.05.001.020269
„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.