„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 245-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/03/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/03/2021
Registration code 360000000.05.001.020239
245-IVმს-Xმპ
02/03/2021
Website, 12/03/2021
360000000.05.001.020239
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.