„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის №331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის №331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 16
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 29/01/2021
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/02/2021
Registration code 200090000.22.033.017431
16
29/01/2021
Website, 01/02/2021
200090000.22.033.017431
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის №331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.